NAVNENE MINE

Ingunn
Navnet Ingunn er sammensatt av ing og unna. Den norrøne guden Ing, også kalt Frøy, og unna som betyr å elske. Altså den som er elsket av guden Ing/Frøy.

Ursin
Slektsnavn, opprinnelig fra Lofoten. Min tippoldefar var født på Hamarøy, og flytta senere til Ler i Trøndelag. Min oldemor, mammas farmor, - vokste opp der. Senere flytta hun til Manger i Radøy.

Vaktskjold
Slektsnavn fra Radøy kommune i Nordhordland. Beskyttet etternavn, og sjeldent i Norge i dag. Mammas mormors pikenavn, som jeg selv valgte å bytte til i voksen alder.